Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

infimite
7968 7c45 500
Reposted fromniente niente

April 18 2017

infimite
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viachatka chatka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
infimite
infimite
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viadotknij dotknij
3995 85a6
Reposted fromlevindis levindis viaMaryiczary Maryiczary
4033 0c9b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSsomething Ssomething
infimite
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
infimite
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawarkocz warkocz
infimite
8143 e1c9 500
Reposted fromwithoutfun withoutfun viawarkocz warkocz
infimite
9741 8776
Reposted fromnajmilej najmilej viawarkocz warkocz
infimite
0069 a678 500
Reposted fromclarice clarice vianezavisan nezavisan
infimite
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viakudlaty kudlaty
infimite
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaelusive elusive
infimite
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaelusive elusive
8476 eb87 500
Reposted fromShinnomew Shinnomew
infimite
8931 4b72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough
9104 c10e 500
infimite
8718 65c1 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaSpecies5618 Species5618
infimite
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...